Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-091
Dokument-ID : RS 2010-091
Saksnummer : 16/02855
Sist endret : 04.05.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Asylavdelingen
Utenriksstasjonene

Søknader om beskyttelse (asyl) fremmet ved norsk utenriksstasjon – utlendingsloven 28 første ledd, jf utlendingsforskriften 17-21 første ledd

 

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for de utenriksstasjonene som mottar henvendelser om beskyttelse (asyl).

I henhold til utlendingsloven § 28 første ledd (jf. utlendingsforskriften 17-21 første ledd) er det kun ”flyktning som er i riket eller på norsk grense” som etter søknad eventuelt har rett til beskyttelse (asyl) i Norge.

Utlendingsdirektoratet mottar fra tid til annen brev/søknader om beskyttelse (asyl) som er fremmet fra hjemlandet eller fra et tredjeland og som inneholder for lite informasjon til å kunne registreres i arkivet vårt. Disse sakene kan derfor ikke besvares eller eventuelt behandles på en forsvarlig måte.

Direktoratet ber utenriksstasjonene som mottar henvendelser om beskyttelse (asyl), om å håndtere disse etter følgende retningslinjer:

2. Informasjon til søkerne

Søkerne skal informeres om regelverket og om at søknader som er fremmet fra utlandet i utgangspunktet vil bli avslått på formelt grunnlag.

De søkerne som er i et tredjeland skal henvises til å ta kontakt med UNHCRs kontor i landet eller regionen. Utenriksstasjonen skal gi vedkommende skriftlig informasjon om adresse, telefon, faks, osv. til aktuelt/aktuelle UNHCR-kontor(er).

Utenriksstasjonen kan ikke henvise søkere til UNHCR hvis de befinner seg i hjemlandet.

3. Registrering av søknader

Søkere som har blitt informert etter pkt. 2, men som likevel insisterer på å fremme søknad om beskyttelse (asyl) i Norge via norsk utenriksstasjon, skal fylle ut søknadsskjemaet for førstegangs oppholds- eller arbeidstillatelse (GP-7028) som ligger som vedlegg 1 til rundskrivet. Søknadsskjemaet ligger i norsk versjon på udi.no. For nærmere informasjon om rekvisisjon av dette søknadsskjemaet, se vedlegg 2.

Utenriksstasjonen skal bistå søkeren, slik at skjemaet fylles ut korrekt og fullstendig. Begrunnelsen for søknaden om beskyttelse (asyl) skal vedlegges på eget ark med eventuell relevant dokumentasjon. Utenriksstasjonen skal ta kopi av søkerens reisedokument eller annet identitetsbevis som skal vedlegges søknaden om beskyttelse (asyl).

Utenriksstasjonen skal informere søkeren om at saken ikke kan sendes til Utlendingsdirektoratet for registrering og viderebehandling, dersom hans eller hennes fullstendige identitet (etternavn, fornavn, fødselsdato, fødselssted, nasjonalitet) og adresse ikke er oppført på skjemaet.

Utenriksstasjonen registrerer søknaden i NORVIS sammen med nødvendig dokumentasjon og ekspederer ansvaret til Utlendingsdirektoratet.


Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Utlendingsdirektoratet, Asylavdelingen

 

 

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-091 Applications for protection (asylum) submitted to a Norwegian foreign service mission – the Immigration Act section 28 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 17-21 first paragraph (04.05.2016)

  The last paragraph of the circular has been amended with information about how the foreign service missions shall submit the applications to the UDI.

 • Endret: RS 2010-091 Søknader om beskyttelse (asyl) fremmet ved norsk utenriksstasjon – utlendingsloven 28 første ledd, jf utlendingsforskriften 17-21 første ledd (04.05.2016)

  Siste avsnitt i rundskrivet er oppdatert med informasjon om hvordan utenriksstasjonene skal oversende søknadene til UDI.

 • Endret: RS 2010-091 Søknader om beskyttelse (asyl) fremmet ved norsk utenriksstasjon – utlendingsloven 28 første ledd, jf utlendingsforskriften 17-21 første ledd (16.09.2013)

  Rundskrivet og vedleggene er oppdatert med lenke til skjemaet GP-7028 og riktig kontaktinformasjon til Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo