Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-098

RS 2010-098V
Dokument-ID : RS 2010-098V
Saksnummer : 17/02377-10 (15/07310-3)
Sist endret : 02.04.2019
Dokumentdato : 01.01.2010

Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler

Det er et krav at søkeren er sikret underhold, jf. utlendingsloven § 58.

Søkeren må ha midler tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

For undervisningsåret 2019-2020 utgjør dette 121 220 kroner. Basisstøtten utgjør 55 100 kroner for høstsemesteret 2019 og 66 120 kroner for vårsemesteret 2020.

For undervisningsåret 2018-2019 utgjør dette 116 369 kroner. Basisstøtten utgjør 54 125 kroner for høstsemesteret 2018 og 62 244 kroner for vårsemesteret 2019.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-098V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler (02.04.2019)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser fra Lånekassen. Kravet til underhold for undervisningsåret 2019-2020 utgjør 121 220 kroner. Basisstøtten utgjør 55 100 kroner for høstsemesteret 2019 og 66 120 kroner for vårsemesteret 2020.

 • Endret: RS 2010-098V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler (16.03.2018)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser fra Lånekassen. Kravet til underhold for undervisningsåret 2018-2019 utgjør 116 369 kroner. Basisstøtten utgjør 54 125 kroner for høstsemesteret 2018 og 62 244 kroner for vårsemesteret 2019.

 • Changed: RS 2010-098V Requirement of assured subsistence for researchers with own funds (12.05.2017)

  The appendix is updated with new rates for assured subsistence applicable for the 2017/2018 education year. The Ministry of Local Government and Modernization has advocated a gradual increase in support for 11 months, with additional funding added to the spring semester. The support amounts are therefore specified per semester.

 • Endret: RS 2010-098V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler (12.05.2017)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2017-2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for gradvis økning av støtten til 11 måneder, med ekstra støttebeløp lagt til vårsemesteret. Støttebeløpene er derfor presisert per semester.

 • Changed: RS 2010-098V Requirement of assured subsistence for researchers with own funds (18.03.2016)

  The annex is updated with requirements for assured subsistence for the study year 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-098V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler (18.03.2016)

  Underholdskravet for forskere med egne midler er oppdatert for studiåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-098V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler (26.06.2015)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for 2015-2016.

 • Endret: RS 2010-098V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20 (06.06.2014)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for 2014-2015.

 • Endret: RS 2010-98V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20 (15.08.2013)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2013-2014.

 • Endret: RS 2010-98V Underholdskravet for oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20 (31.10.2012)

  Vedlegget er oppdatert i henhold til Lånekassens satser.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo