Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-101

RS 2010-101V1
Dokument-ID : RS 2010-101V1
Saksnummer : 17/02377-10 (15/10313-13)
Sist endret : 02.04.2019
Dokumentdato : 01.01.2010

Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter


Det er et krav at søkeren er sikret underhold, jf. utlendingsloven § 58.

Søkeren må ha midler tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

For undervisningsåret 2019-2020 utgjør dette 121 220 kroner. Basisstøtten utgjør 55 100 kroner for høstsemesteret 2019 og 66 120 kroner for vårsemesteret 2020.

For undervisningsåret 2018-2019 utgjør dette 116 369 kroner. Basisstøtten utgjør 54 125 kroner for høstsemesteret 2018 og 62 244 kroner for vårsemesteret 2019.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (02.04.2019)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for studieåret 2019-2020. Basisstøtten utgjør 55 100 kroner for høstsemesteret 2019 og 66 120 kroner for vårsemesteret 2020, totalt kroner 121 220.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (16.03.2018)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for studieåret 2018-2019. Basisstøtten utgjør kroner 54 125 høstsemesteret 2018 og kroner 62 244 for vårsemesteret 2019, totalt kroner 116 369.

 • Changed: RS 2010-101V1 Requirement of assured subsistence for students (12.05.2017)

  The appendix is updated with Lånekassens new rates for the academic year 2017-2018. The Ministry of Local Government and Modernization has advocated a gradual increase in support for 11 months, with additional funding added to the spring semester. The support amounts are therefore specified per semester.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (12.05.2017)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2017-2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for gradvis økning av støtten til 11 måneder, med ekstra støttebeløp lagt til vårsemesteret. Støttebeløpene er derfor presisert per semester.

 • Changed: RS 2010-101V1 Requirement of assured subsistence for students (18.03.2016)

  The annex is updated with requirements for assured subsistence for the study year 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (18.03.2016)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (28.04.2015)

  Vedlegget er oppdatert med ny sats for undervisningsåret 2015-2016.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (06.06.2014)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for 2014-2015.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (15.08.2013)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2013-2014.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (28.01.2013)

  Vedleggets tittel er endret for bedre å reflektere innholdet og vedlegget er oppdatert i henhold til Lånekassens satser. Sats for kost og losji er flyttet til rundskrivets vedlegg 2.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo