Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-101

RS 2010-101V1
Dokument-ID : RS 2010-101V1
Saksnummer : 15/10313-5
Sist endret : 18.03.2016
Dokumentdato : 01.01.2010

Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter

Det er et krav at søkeren er sikret underhold, jf. utlendingsloven § 58.

Søkeren må ha midler tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

For undervisningsåret 2016-2017 utgjør dette NOK 103 950.
For undervisningsåret 2015-2016 utgjør dette NOK 100 920.

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-101V1 Requirement of assured subsistence for students (18.03.2016)

  The annex is updated with requirements for assured subsistence for the study year 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (18.03.2016)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (28.04.2015)

  Vedlegget er oppdatert med ny sats for undervisningsåret 2015-2016.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (06.06.2014)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for 2014-2015.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (15.08.2013)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2013-2014.

 • Endret: RS 2010-101V1 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (28.01.2013)

  Vedleggets tittel er endret for bedre å reflektere innholdet og vedlegget er oppdatert i henhold til Lånekassens satser. Sats for kost og losji er flyttet til rundskrivets vedlegg 2.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen