Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-101

RS 2010-101V2
Dokument-ID : RS 2010-101V2
Saksnummer : 09/4207
Sist endret : 11.07.2016
Dokumentdato : 15.09.2010

Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji


Det er et vilkår at foreldre som garanterer kost og losji, dokumenterer å ha inntekt tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

Dette tilsvarer NOK 236 406 fra 1. mai 2016.
Dette utgjorde NOK 235 258 fra 1. mai 2015.

Satsen per måned for kost og losji utgjør NOK 4000.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (11.07.2016)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (08.06.2015)

  The income requirement is updated as of May 1 2015.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (08.06.2015)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2015.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (23.06.2014)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2014.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (28.06.2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (28.01.2013)

  Vedleggets tittel er endret for bedre å reflektere innholdet. Det er også foretatt noen mindre språklige justeringer i vedlegget.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen