Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-101

RS 2010-101V4
Dokument-ID : RS 2010-101V4
Saksnummer : 09/4207
Dokumentdato : 01.01.2010

Uttalelse om tillatelse til heltidsarbeid i et avgrenset tidsrom, jf. utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-33 andre ledd

Studenter kan få tillatelse til heltidsarbeid i et avgrenset tidsrom dersom arbeidet er en del av utdanningen, eller arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning, se utlendingsforskriften § 6-33 andre ledd. Studenten må dokumentere dette ved uttalelse fra utdanningsinstitusjonen.

Uttalelse fra utdanningsinstitusjonen (kan også skrives på eget ark):

 

...............              ..............                          ....................................................................

sted                       dato                               underskrift og institusjonen sitt stempel

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo