Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-118

RS 2010-118V1
Dokument-ID : RS 2010-118V1
Saksnummer : 08/3806 og 17/02984
Sist endret : 27.06.2018
Dokumentdato : 15.09.2010

Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring


82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer pr 1. mai 2018 NOK 242 966.

Satsen for fremtidig inntekt etter utlendingsforskriften § 10-8 tilsvarer pr. 1. mai 2018 NOK 260 744.

Satsen for tidligere inntekt etter utlendingsforskriften § 10-9 tilsvarer pr. 1. mai 2017 NOK 256 256.

Tillegg for familiemedlemmer: tilsvarer satsene i den ordinære barnetrygden for ett barn, dvs. kr. 11 640,- pr. person pr. år (satsene oppdatert den 28.04.16).»

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (27.06.2018)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser for underholdskravet gjeldende fra 1. mai 2018. Satsen for fremtidig inntekt etter utlendingsforskriften § 10-8 tilsvarer pr. 1. mai 2018 NOK 260 744. Satsen for tidligere inntekt etter utlendingsforskriften § 10-9 tilsvarer pr. 1. mai 2017 NOK 256 256. Ingen endring i barnetrygd.

 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (25.08.2017)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser for underholdskravet gjeldende fra 25. august 2017. Kravet til fremtidig og tidligere inntekt er satt ned fra lønnstrinn 24 i statens regulativ, til 88 prosent av regulativets lønnstrinn 19. Underholdskravet er nå satt til samme nivå som før forskriftsendringen 9. mai 2016.

   

 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (27.06.2017)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2017.

 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (06.07.2016)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 9. mai 2016.

 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (17.06.2015)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2015. Krav til både tidligere og fremtidig inntekt er tatt inn i vedlegget.

 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (23.06.2014)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2014.

 • Endret: RS 2010-118V1 Satser for underholdskravet i sak om familieinnvandring (28.06.2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354
  88 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 246 136

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo