Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-118

RS 2010-118V4
Dokument-ID : RS 2010-118V4
Saksnummer : 09/2039-32 (17/02984-2)
Sist endret : 01.08.2017
Dokumentdato : 12.09.2014

Satser for fullt minste pensjonsnivå med høy sats etter folketrygdloven kapittel 19 og uføretrygd som svarer til full minste årlige ytelse etter folketrygdloven kapittel 12


Fullt minste pensjonsnivå etter høy sats etter folketrygdloven kapittel 19 tilsvarer pr. 1. mai 2017 NOK 180 744.

Full minste årlige ytelse etter folketrygdloven kapittel 12 tilsvarer pr. 1. august 2017 NOK 232 212.

Siste endringer
  • Endret: RS 2010-118V4 Satser for fullt minste pensjonsnivå med høy sats etter folketrygdloven kapittel 19 og uføretrygd som svarer til full minste årlige ytelse etter folketrygdloven kapittel 12 (01.08.2017)

    Vedlegget er oppdatert med nye satser for underholdskrav per 1. august 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo