Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-124

RS 2010-124V1
Dokument-ID : RS 2010-124V1
Saksnummer : 17/02377-10 (15/10314-8)
Sist endret : 02.04.2019
Dokumentdato : 01.01.2010

Krav til underhold - livssynsskole


Søkeren må ha midler tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

For undervisningsåret 2019-2020 utgjør dette 110 200 kroner.

For undervisningsåret 2018-2019 utgjør dette 108 250 kroner.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - livssynsskole (02.04.2019)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2019-2020: kroner 110 200.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - livssynsskole (16.03.2018)
  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2018-2019: kroner 108 250.
 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - livssynsskole (12.05.2017)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2017-2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for gradvis økning av støtten til 11 måneder, med ekstra støttebeløp lagt til vårsemesteret. Støttebeløpene er derfor presisert per semester.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - livssynsskole (18.03.2016)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for studieåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (06.06.2014)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for 2014-2015.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (15.08.2013)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2013-2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo