Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-124

RS 2010-124V2
Dokument-ID : RS 2010-124V2
Saksnummer : 09/4240 (17/02377-2)
Sist endret : 08.06.2018
Dokumentdato : 01.01.2010

Krav til garantistens inntekt


Det er et vilkår at en person som garanterer kost og losji, dokumenterer å ha inntekt
tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2018 NOK 242 966.
82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ utgjorde NOK 238 784 fra 1. mai 2017.

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-124V2 Income requirement for persons who guarantee board and lodging (08.06.2018)

  The income requirement is updated as of May 1 2018.

 • Endret: RS 2010-124V2 Krav til garantistens inntekt (08.06.2018)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2018.

 • Endret: RS 2010-124V2 Lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (08.06.2017)

  Lønnstrinn 19 er oppdatert med ny sats gjeldende fra 1. mai 2017. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 NOK 238 784.

 • Endret: RS 2010-124V2 Lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (11.07.2016)

  Lønnstrinn 19 er oppdatert med ny sats gjeldende fra 1. mai 2016.

 • Endret: RS 2010-124V2 Lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (23.06.2014)

  Lønnstrinn 19 er oppdatert med ny sats gjeldende fra 1. mai 2014.

 • Endret: RS 2010-124V2 Lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (28.06.2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo