Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-124

RS 2010-124V4
Dokument-ID : RS 2010-124V4
Saksnummer : 17/02377-10 (15/10314-8)
Sist endret : 02.04.2019
Dokumentdato : 01.01.2010

Krav til underhold – folkehøyskole


Kravet til underhold for studenter ved folkehøyskole for studieåret 2019-2020 er 104 500 kroner. Satsen for lommepenger er 3 135 kroner pr måned for studieåret 2019-2020.

Kravet til underhold for studenter ved folkehøyskole for studieåret 2018-2019 er 102 300 kroner. Satsen for lommepenger er 3069 kroner pr måned for studieåret 2018-2019.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – folkehøyskole (02.04.2019)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser. Kravet til underhold for studenter ved folkehøyskole for studieåret 2019-2020 er 104 500 kroner. Satsen for lommepenger er 3135 kroner pr måned for studieåret 2019-2020.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – folkehøyskole (16.03.2018)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser. Kravet til underhold for studenter ved folkehøyskole for studieåret 2018-2019 er 102 300 kroner. Satsen for lommepenger er 3069 kroner pr måned for studieåret 2018-2019.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – folkehøyskole (12.05.2017)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2017-2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for gradvis økning av støtten til 11 måneder, med ekstra støttebeløp lagt til vårsemesteret. Støttebeløpene er derfor presisert per semester.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – folkehøyskole (18.03.2016)

  Underholdskravet for studenter ved folkehøyskole er oppdatert med satser for studieåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (06.06.2014)

  Underholdskravet for studenter ved folkehøyskole er oppdatert.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo