Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-129
Dokument-ID : RS 2010-129
Saksnummer : 09/5601-12 (18/00037-1)
Sist endret : 23.09.2010
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Hva som regnes som tilstrekkelig lønn i saker om oppholdstillatelse for arbeidstakere og tjenesteytere - utlendingsloven §§ 23 første ledd bokstav b og 24 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften §§ 6-10 og 6-13 annet ledd

1. Innledning 

Det er et vilkår for oppholdstillatelse som arbeidstaker eller tjenesteyter etter utlendingsloven §§ 23-24 at lønns- og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

Dette rundskrivet regulerer hva som regnes som lønn etter utlendingsforskriften §§ 6-10 og 6-13 annet ledd.

2. Lønnsvilkåret

Som hovedregel er det bare vederlag i penger som skal tas med i betraktning i vurderingen av om lønnen er på det nivået utlendingsloven krever.

Lønn i samsvar med tariffavtale eller regulativ (tarifflønn) er laveste akseptable lønnsnivå dersom tariffavtale eller regulativ foreligger innenfor vedkommende yrke eller bransje. Dette gjelder også når arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren ikke er omfattet av tariffavtalen eller regulativet.

Lønn etter det som er normalt for vedkommende sted og yrke (normallønn) er laveste akseptable lønnsnivå dersom det ikke foreligger en tariffavtale eller regulativ innenfor et yrke eller en bransje.

Dersom en stilling som krever høyere utdanning, ikke er omfattet av tariffavtale eller regulativ, og annen normallønn ikke er sannsynliggjort, skal søkeren lønnes minst på nivå med det som følger av hovedtariffavtalen i staten. For nærmere informasjon se vedlegg 1 til dette rundskrivet.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
  • Ny: RS 2010-129 Hva som regnes som tilstrekkelig lønn i saker om oppholdstillatelse for arbeidstakere og tjenesteytere - utlendingsloven §§ 23 første ledd bokstav b og 24 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften §§ 6-10 og 6-13 annet ledd (31.01.2018)

    Rundskrivet og vedlegget er nå tilgjengelig i engelsk versjon, trykk på det engelske flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo