Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-155

RS 2010-155V
Dokument-ID : RS 2010-155V
Saksnummer : 09/5634
Dokumentdato : 01.01.2010

Anmodning om verifisering

Til Den Kongelige Norske Ambassade i (by og land)

Utlendingsdirektoratet ber om ambassadens bistand til å verifisere følgende:

(det UDI ønsker å verifisere. Sak og person).

Nedenfor finner Dere en kort sammendrag av saken og informasjon som vi finner nødvendig å verifisere.

(Sammendrag av saken)

Det bes om at ambassaden gir en tilbakemelding på om anmodningen er mottatt og hvor lang tid ambassaden antar at verifiseringen vil ta. Tilbakemeldingen kan sendes saksbehandler/enheten på e-postadressen nedenfor.

*Direktoratet ønsker en tilbakemelding innen dd.mm.åå. Det bes om at ambassaden gir en tilbakemelding på om det er mulig å gjennomføre verifiseringsoppgavene innen denne fristen. Tilbakemeldingen kan sendes saksbehandler/enheten på e-postadressen nedenfor.

Det bes om at ambassaden melder tilbake til UDI hvis ambassaden mener det ikke er mulig å få et substansielt svar gjennom en verifisering. Tilbakemeldingen kan sendes saksbehandler/enheten på e-postadressen nedenfor.

Denne oversendelsen inneholder sensitive personopplysninger. Dette betyr at opplysningene må behandles i tråd med kravene til informasjonssikkerhet og taushetsplikt gitt i personopplysningsloven og forvaltningsloven. Opplysninger om at vedkommende er asylsøker i Norge må ikke gis til representant for hjemlandets myndigheter eller uvedkommende.

Kostnadssted og bestillerreferanse er: (enhetens eller avdelingens kostnadssted og avdelingens bestillerreferanse)

Svar ønskes formidlet via følgende kanal (e-post, kurérpost, evt annet).

På forhånd tusen takk for Deres assistanse og samarbeid.

Mvh

Signatur (inkludert saksbehandlers/enhetens e-postadresse og postadresse til UDI)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo