Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-164

RS 2010-164V3
Dokument-ID : RS 2010-164V3
Saksnummer : 09/2120-18
Dokumentdato : 05.04.2010

Bestilling av visumetiketter

Visumetiketter bestilles fra:

Utenriksdepartementet
Serviceavdelingen
Seksjon for eiendomsforvaltning og drift
Postboks 8114 Dep.
0032 OSLO

Utenriksdepartementet vil sende visumetiketter til utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard på betryggende måte i henhold til mottatte bestillinger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo