Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-166

RS 2010-166V2
Dokument-ID : RS 2010-166V2
Saksnummer : 18/01649-4
Sist endret : 05.07.2018
Dokumentdato : 04.03.2010

Innbetaling av gebyr ved utstedelse av visum på grensen (nødvisum)


Ved overføring av innbetalte gebyr ved utstedelse av nødvisum benyttes politidistriktenes kontonummer:

 Innbetalingskonti gebyrer
7694 05 17687  Oslo PD innbet. gebyrer 
7694 05 17695  Øst PD innbet. gebyrer
7694 05 17709  Innlandet PD innbet. gebyrer
7694 05 17717  Sør-Øst PD innbet. gebyrer
7694 05 17725  Agder PD innbet. gebyrer
7694 05 17733  Sør-Vest PD innbet. gebyrer
7694 05 17741  Vest PD innbet. gebyrer
7694 05 17768  Møre PD innbet. gebyrer
7694 05 17776  Trøndelag PD innbet. gebyrer
7694 05 17784  Nordland PD innbet. gebyrer
7694 05 17792  Troms PD innbet. gebyrer
7694 05 17806  Finnmark PD innbet. gebyrer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste endringer
  • Endret: RS 2010-166V2 Innbetaling av gebyr ved utstedelse av visum på grensen (nødvisum) (05.07.2018)

    Vedlegget er oppdatert med korrekte kontonumre for overføring av innbetalt gebyr ved utstedelse av nødvisum.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo