Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-174
Dokument-ID : RS 2010-174
Saksnummer : 10/680-3
Dokumentdato : 04.03.2010
Mottakere :
Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i OPA

Rutinebeskrivelse for utenriksstasjoner vedrørende oversendelse av søknader fra barn som søker alene

1. Innledning

I tildelingsbrevet for 2010 har Justisdepartementet pålagt Utlendingsdirektoratet (UDI) å prioritere søknader fra barn som søker familieinnvandring, og som befinner seg i hjemlandet uten omsorgspersoner. Denne type søknader skal behandles senest innen seks måneder fra søknaden ankommer UDI. Bakgrunnen for prioriteringen er at disse barna ofte befinner seg i en sårbar situasjon.

UDI har i forhold til dette rundskrivet definert ”barn som søker alene” som barn uten forelder i hjemlandet. Denne definisjonen er noe videre enn barn uten omsorgspersoner. Hensikten med dette er å gjøre det lettere for førstelinjen (utenriksstasjoner eller politiet) å identifisere de aktuelle sakene.

Dette rundskrivet er ment å være en rutinebeskrivelse for hvordan førstelinjen skal prioritere og merke søknadene.

2. Prioritering av søknadene

Vi ber om at disse søknadene prioriteres høyere enn andre søknader om familieinnvandring.

3. Hvordan søknadene skal merkes

Utlendingsdirektoratet ber om at førstelinjen skriver et påtegningsbrev der det fremgår tydelig at søknaden gjelder barn som faller under definisjon ”barn søker alene”, det vil si at søkeren er barn uten forelder i hjemlandet.

Ved tvil om omsorgssituasjonen skal det fremgå i påtegningsbrevet.

3.1 eSak

Dersom søknaden sendes elektronisk gjennom eSak, ber vi om at førstelinjen skriver en elektronisk beskjed til UDI om at søknaden er fremmet av et barn som søker alene. Dette skal skrives i merknadsfeltet før saken sendes UDI. I merknadsfeltet skal det stå ”barn søker alene”.

Cecilie Sande Amnundsen
fung. avdelingsdirektør

Snorre Sæther
områdeleder

 

Kontakt: OPA

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo