Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-024
Dokument-ID : RS 2011-024
Saksnummer : 11/1532-1 (16/05079-4)
Sist endret : 01.10.2016
Dokumentdato : 28.04.2011
Mottakere :

Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Instruks fra UDI til politiet vedrørende returer til Syria


Utreiseplikta suspenderes for personar som har fått endeleg vedtak fra UDI som fører med seg retur til Syria.

Tvangsreturar til Syria stoppes og inntil vidare.

Utlendingsdirektoratet vil med dette instruere politiet om inntil vidare å stoppe iverksetting av endeleg vedtak fatta av direktoratet og som har som følge retur til Syria.

Direktoratet går ut frå at det gjeld få saker.

Heimel for instruksen er utlendingslova § 90 tiande ledd anna punktum.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo