Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2012-017

RS 2012-017V
Dokument-ID : RS 2012-017V
Saksnummer : 09/5000-21, 15/08743-5
Sist endret : 26.09.2017
Dokumentdato : 16.07.2012

Garantiskjema (GP-7018 B/E)

 

Garantiskjemaet for besøk (GP-7018 B) ligger på www.udi.no

Politiet og utenriksstasjonene kan rekvirere skjemaet fra:

Politiets fellestjenester

I bestillingen må du referere til GP-nummeret og bokstaver som angir språket.

Siste endringer
  • Endret: RS 2012-017V Garantiskjema (GP-7018 B/E) (26.09.2017)

    Garantiskjemaet for besøk inneholder nå opplysninger til garantisten om at noen av opplysningene som gis i skjemaet, vil bli lagret i Visa Information System (VIS).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo