Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2014-005

RS 2014-005V1
Dokument-ID : RS 2014-005V1
Sist endret : 11.10.2017
Dokumentdato : 11.03.2014

Kontaktpersoner for smittevern i Oslo

For varsling fra intervjuer/saksbehandler om eventuell mistanke/opplysninger om smittsom sykdom kan følgende personer kontaktes:

1. I vanlig arbeidstid:         

Smittevernoverlege Tore W Steen, Helseetaten, tlf 95266660
Smittevern-helsesøster Kirsten Marie Garder, Helseetaten, tlf 97054174

2.  Etter kontortid og i helger/høytider:

Ring Legevaktsentralen tlf 23487211, spør etter navn og tlf. nummer til vakthavende kommuneoverlege

3. Dersom det ikke oppnås kontakt med noen av de ovennevnte:

Ring Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet, tlf 21076348.


 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo