Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2014-007

RS 2014-007V
Dokument-ID : RS 2014-007V
Saksnummer : 13/3795-10
Dokumentdato : 12.03.2014

Melding om tilbaketrekking av asylsøknad

Denne meldingen er registrert hos:

Dato:

Tolkenr:

Utlendingen har/har ikke advokat <navn>, <er/er ikke underrettet om tilbaketrekkingen>

Ovennevnte utlending søkte beskyttelse <dato> <Ytterligere sakshistorikk>

Begrunnelse for at søknaden trekkes:

Utlendingen bekrefter med dette at asylsøknaden er trukket.


Utlendingens signatur

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo