Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-002
Dokument-ID : RS 2015-002
Saksnummer : 15/00169-6
Dokumentdato : 11.02.2015
Mottakere :

Politiets utlendingsenhet (PU)
Asylavdelingen

Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av arbeidsledighet

1. Innledning

Den senere tid har det kommet flere asylsøkere fra Bangladesh som har hatt et forutgående opphold i Hellas der de har hatt arbeidstillatelse. Arbeidsforholdet har så opphørt. De søker nå om beskyttelse i Norge og eneste grunn for søknaden er at de ønsker arbeid her i landet.

Dette rundskrivet gir retningslinjer for når politiet skal foreta en utvidet registrering av søknad om beskyttelse fra disse søkerne. Slike søknader anses som åpenbart grunnløse.

I saker hvor det anføres beskyttelsesbehov i tillegg til arbeidsledighet, skal saken sendes til Utlendingsdirektoratet (UDI) for intervju på vanlig måte. Det samme gjelder for søknader fra familier med barn.

2. Begrunnelse for utvidet registrering

Erfaringsmessig vil det i slike saker ikke fremkomme flere opplysninger av betydning for et mulig beskyttelsesbehov enn det som søkeren opplyser ved en utvidet registrering. Søkeren har derved fått mulighet for å uttale seg og fremlegge grunnene til at vedkommende søker om beskyttelse. Bestemmelsen i utlendingsforskriften § 17-2 om asylintervju anses dekket gjennom en slik utvidet registrering. Søknaden er tilstrekkelig opplyst under politiregistreringen og et asylintervju i UDI vil ikke gi noe mer informasjon til å kunne fatte vedtak i saken.

3. Registreringen som asylsøker hos Politiets utlendingsenhet (PU)

Politiets utlendingsenhet (PU) skal ved registreringen blant annet spørre om grunnlaget for å søke om beskyttelse og hva søkeren eventuelt frykter ved en retur til hjemlandet. Hvis det opplyses at søkeren har hatt opphold i Hellas, skal politiet også kartlegge søkerens situasjon ved en eventuell retur til Hellas.

Politiets utlendingsenhet skal foreta en utvidet registrering hvis:

 • søkeren oppgir at han er arbeidssøkende som eneste grunn for å søke om beskyttelse
 • han ikke frykter annet enn mulig arbeidsledighet ved retur til hjemlandet

Når politiet foretar en slik utvidet registrering, skal det også spørres om hva søkeren eventuelt frykter ved en eventuell retur til Hellas.

Politiet skal fylle ut pkt. 14 i RS 2010-081V6. Politiet skal skrive at søkeren har blitt orientert om at dette antageligvis vil være det eneste intervjuet som vil bli gjennomført og at UDI vil kunne fatte vedtak på grunnlag av den utvidede registreringen.


Hanne Jendal
avdelingsdirektør


Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Siste endringer
 • Ny: RS 2015-002 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av arbeidsledighet (11.02.2015)

  Rundskrivet beskriver rutiner for når politiet skal foreta utvidet registrering av søkere fra Bangladesh som har kommet fra Hellas, og som søker om beskyttelse i Norge. Arbeidsløshet er den eneste beskyttelsesgrunnen som de oppgir ved den eventuell retur til hjemlandet eller til Hellas.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo