Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-004
Dokument-ID : RS 2015-004
Saksnummer : 15/1733-4 (16/05079-4)
Sist endret : 01.10.2016
Dokumentdato : 15.04.2015
Mottakere :

Politiets utlendingsenhet

Instruks fra UDI til politiet om returer til Jemen


UDI har besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Jemen.

UDI vil med dette instruere Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen med endelig vedtak som er fattet av UDI skal uttransporteres med tvang til Jemen, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd annet punktum.
 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
  • Ny: RS 2015-004 Instruks fra UDI til politiet om returer til Jemen (15.04.2015)

    På grunn av den forverrede og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen har UDI besluttet å suspendere utreiseplikten til Jemen. Rundskrivet instruerer Politiets utlendingsenhet om at ingen med endelig vedtak fattet av UDI skal uttransporteres til Jemen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo