Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2019-002

RS 2019-002V2
Dokument-ID : RS 2019-002V2
Saksnummer : 18/02893-8
Dokumentdato : 16.01.2019

Krav til dialoggrupper om vold i asylmottak – Satser for refusjon og fakturainformasjon


Mottakene kan fakturere UDI for utgifter til tolk og personal knyttet til gjennomføringen av dialoggruppene. Det vil ikke bli gitt tilskudd for personalkostnader dersom mottaket ikke har ekstra utgifter. UDI dekker:

 • Tolkeutgifter, inntil kr 18.000.- pr dialoggruppe

 • Ekstra utgifter til personal, inntil 10.000.- pr dialoggruppe

Mottakene skal bruke kvalifisert tolk. UDI gir ikke tilskudd til bruk av språkassistenter.

Ekstra utgifter til personell kan for eksempel være:

 • vikarutgifter knyttet til å dekke opp for ansatte som gjennomfører dialoggruppene

 • ekstra utgifter for betaling av overtid til de ansatte, dersom dialoggruppene gjennomføres utenfor gruppeledernes vanlige arbeidstid

 • gruppeledere som er deltidsansatte og gjennomfører dialoggrupper på mertid.

Ekstra utgifter til personell kan oppstå i forbindelse med gruppelederes forberedelse til gjennomføring av dialoggrupper (egenforberedelse og veiledning fra leverandøren), og til selve dialoggruppemøtene med beboerne.

Fakturaer skal levers i elektronisk handelsformat (EHF).

Faktura med dokumentasjon utgifter sendes elektronisk til UDI v/ Regionkontor Sør eller Regionkontor Indre øst innen en (1) måned etter hver gjennomførte dialoggruppe og ikke senere enn 10. desember.

Fakturaadresse er:

Utlendingsdirektoratet v/ fakturamottak

DFØ Postboks 4746
Torgård
7468 Trondheim
Elektronisk fakturaadresse er: 974 760 746
 
For mottak i region sør, midt og vest skal fakturaen merkes slik: Kostnadssted: 8014  1110 smks - DIAMOT

For mottak i region indre øst og nord skal fakturaen merkes slik: Kostnadssted: 8013 1110 issk - DIAMOT

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo