Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LA-2018-190383
Dokumentdato : 10.05.2019

Foreldreansvar. Rett til samvær. Barneloven.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LA-2018-190383 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LA-2018-190383 Foreldreansvar. Rett til samvær. Barneloven. (05.07.2019)

    Far krevde vanlig samvær med sin datter på 4 år. Lagmannsretten mente at mor skulle ha foreldreansvaret alene og at det på nåværende tidspunkt ikke var til barnets beste at det ble fastsatt samvær med far. Han hadde fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse med det allerede fastsatte samværet og bodde i utlandet uten fast bopel. Lagsmannsretten viste videre til at kontakten kunne opprettholdes per telefon og ved at far reiser på kortere ferieopphold til Norge. Det ble ikke sett hen til samværets eventuelle betydning for far sin oppholdstillatelse i Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo