Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2007-100343
Dokumentdato : 03.03.2008

Menneskesmugling - Utlendingsloven § 47 fjerde ledd

Russisk statsborger organiserte ulovlig innreise til Norge og Sverige for russere. Han forespeilte dem arbeidstillatelse. Han oppfordret dem til å søke asyl med falsk identitet og med bakgrunn i oppdiktede forfølgelseshistorier som han gav dem. Han mottok minst kr 430 000 for denne virksomheten. Mer enn 100 personer ble hjulpet med innreise.
Oslo statsadvokatembeter tok 29. januar 2007 ut slik tiltalebeslutning:

I Utlendingsloven § 47, 4. ledd (før lovendring av 4. juli 2003)
for i vinnings hensikt å a drevet organisert virksomhet med sikte på å hjelpe utlendinger til utlovlig å reise inn i riket eller til annen stat.
Grunnlag:
I en periode forut for fredag 4. juli 2003, i Norge og/eller Russland, inngikk han avtale med en mengde personer om mot betaling å formidle eller skaffe arbeid og/eller bolig til dem i Norge. Han rådet dem i den forbindelse til å søke visum til Finland og/eller asyl i Norge, Finland eller Sverige på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. deres identitet og/eller nasjonalitet og/eller bakgrunnen for søknadene, samt til å holde pass og andre dokumenter skjult for myndighetene i det/de land de reiste til, eller til å gi uriktige og/eller villedende opplysninger i den forbindelse, og veiledet dem om hvordan de skulle gå frem og/eller hjalp dem i så henseende. Dette ble gjort i vinnings hensikt, og som ledd i organisert ulovlig virksomhet.

II Utlendingsloven § 47 fjerde ledd/§ 47 fjerde ledd bokstav a
for i vinnings hensikt å ha drevet organisert ulovlig virksomhet med sikte på å hjelpe utlendinger til å reise inn i riket eller til annen stat.
Grunnlag:
I perioden mellom fredag 4. juli 2003 og torsdag 6. august 2006, forholdt han seg som beskrevet i post I.

III Straffeloven § 166, første og annet ledd
for å ha bevirket eller medvirket til at en vitterlig usann forklaring ble avgitt av en annen til noen offentlig myndighet i tilfelle hvor forklaringen var bestemt til å avgi bevis.
Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:
a)
Forut for lørdag 25. januar 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger OVP f. *.*.70 til å søke asyl i Norge på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I forbindelse med asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 25. januar 2003, opplyste OVP i asylintervju med UDI 3. april 2003 uriktig at han bl.a. var truet på livet av Jehovas vitner i hjembyen Volzkij.
b)
Forut for onsdag 12. februar 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger SP f. *.*.73 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 12. februar 2003, og i asylintervju med UDI 26. februar 2003, oppga SP uriktig identiteten ANK f. *.*.78, borger av Turkmenistan, og opplyste videre uriktig at han bl.a. var truet på livet av Jehovas vitner i hjemlandet.
c)
Forut for søndag 27. april 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger DA f. *.*.77 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 27. april 2003, og i asylintervju med UDI 12. mai 2003, oppga DA uriktig identiteten DM f. *.*.76, borger av Georgia, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var truet på livet i Georgia pga. sin russiske etnisitet.
d)
Forut for mandag 28. april 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger SG f. *.*.73 til å søke asyl i Norge på falsk identitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 28. april 2003, og i asylintervju med UDI 30. april 2003, oppga SG uriktig identiteten SG f. *.*.74, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var truet på livet i hjemlandet pga. sin tilknytning til menigheten Kristi kirke.
e)
Forut for mandag 28. april 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger DT f. *.*.70 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 28. april 2003, og i asylintervju med UDI 14. mai 2003, oppga DT uriktig identiteten DVA f. *.*.71, borger av Usbekistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært forfulgt i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
f)
Forut for mandag 28. april 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger DK f. *.*.75 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 28. april 2003, og i asylintervju med UDI 9. mai 2003, oppga han uriktig identiteten DAK f. *.*.75, borger av Turkmenistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt av turkmenske myndigheter pga. tilhørighet til Jehovas vitner.
g)
Forut for mandag 28. april 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger MM f. *.*.69 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og bl.a. uriktig beskyttelsesgrunnlag. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 28. april 2003, og i asylintervju med UDI 11. november 2003, oppga MM uriktig identiteten MS f. *.*.69, borger av Kirgisistan. MM opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde desertert fra den sovjetiske hæren i Øst-Berlin i 1988, og at han hadde måttet flykte fra Tyskland fordi han var forfulgt av nazister.
h)
Forut for mandag 19. mai 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger PLP f. *.*.80 til å søke asyl i Norge på grunnlag av bl.a. uriktige identitetsopplysninger. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 19. mai 2003, oppga PLP uriktig identiteten PLP.
i)
Forut for søndag 1. juni 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger EGE f. *.*.78 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 1. juni 2003, og i asylintervju med UDI 3. juni 2003, oppga EGE uriktig identiteten JJ f. *.*.79, borger av Moldova, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt av hjemlandets myndigheter pga. tilhørighet til Jehovas vitner.
j)
Forut for søndag 27. juli 2003, i Russland og/eller Norge, ble russisk borger KAL f. *.*.70 oppfordret av en person ved navn A til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 27. juli 2003, og i asylintervju med UDI 29. juli 2003, oppga KAL uriktig identiteten KAK f. *.*.71, borger av Moldova, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde blitt diskriminert og trakassert i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
k)
Forut for onsdag 8. oktober 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger AT f. *.*.70 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 8. oktober 2003, og i asylintervju med UDI 4. november 2003, oppga AT uriktig identiteten IAT f. *.*.72, borger av Tadsjikistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt av tadsjikiske myndigheter og banditter.
l)
Forut for torsdag 16. oktober 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger MSG til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 16. oktober 2003, og i asylintervju med UDI 13. november 2003, oppga MSG uriktig identiteten MST f. *.*.84, borger av Usbekistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var truet på livet i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
m)
Forut for søndag 26. oktober 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger SMP f. *.*.72 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 26. oktober 2003, og i asylintervju med UDI 18. november 2003, oppga SMP uriktig identiteten SVL f. *.*.74, borger av Turkmenistan. SMP opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært mishandlet av privatpersoner pga. tidligere tilhørighet til Jehovas vitner, og at han nå var truet på livet av Jehovas vitner fordi han hadde forlatt menigheten.
n)
Forut for søndag 26. oktober 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger RKA f. *.*.71 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 26. oktober 2003, og i asylintervju med UDI 29. oktober 2003, oppga RKA uriktig identiteten RTO f. *.*.64, borger av Moldova, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var truet på livet i hjemlandet fordi han var russiskspråklig.
o)
Forut for onsdag 5. november 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger VL f. *.*.52 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 5. november 2003, i egenerklæring 7. november 2003 og i asylintervju med UDI 18. november 2003, oppga VL uriktig identiteten AVG f. *.*.58, borger av Tadsjikistan. VL opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært torturert og på annen måte forfulgt i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
p)
Forut for tirsdag 18. november 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger ODF f. *.*.71 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 18. november 2003, og i asylintervju med UDI 3. desember 2003, oppga ODF uriktig identiteten ODP f. *.*.72, borger av Ukraina, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var truet på livet i hjemlandet av et nasjonalistisk parti pga. sin russiske etnisitet.
q)
Forut for tirsdag 18. november 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger AVF f. *.*.81 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 18. november 2003, og i asylintervju med UDI 3. desember 2003, oppga AVF uriktig identiteten AVP f. *.*.80, borger av Ukraina, og opplyste videre uriktig bl.a. at hun var truet på livet i hjemlandet av et nasjonalistisk parti pga. sin russiske etnisitet.
r)
Forut for mandag 15. desember 2003, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger DV f. *.*.76 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 15. desember 2003, og i asylintervju med 14. januar 2004, oppga DV uriktig identiteten MVB f. *.*.76, borger av Aserbajdsjan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt av muslimer i hjemlandet pga. tilhørighet til Jehovas vitner.
s)
Forut for onsdag 18. februar 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger MAC f. *.*.69 til å søke asyl i Norge på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. identitet og nasjonalitet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 18. februar 2004, i egenerklæring 20. februar 2004 og i asylintervju med UDI 5. mars 2004, oppga MAC uriktig identiteten MAD f. *.*.74, borger av Usbekistan.
t)
Forut for fredag 12. mars 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger AVD f. *.*.78 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 12. mars 2004, og i asylintervju med UDI samme dag, oppga AVD uriktig identiteten AM, borger av Moldova, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt og truet på livet i hjemlandet av Kristi kirke.
u)
Forut for fredag 12. mars 2004, i Russland og eller Norge, oppfordret han russisk borger VJS til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 12. mars 2004, og i asylintervju med UDI samme dag, oppga VJS uriktig identiteten VJM f. *.*.76, borger av Moldova, og opplyste videre uriktig at han var truet på livet i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
v)
Forut for fredag 12. mars 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger GNM f. *.*.73 til å søke asyl i Norge på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I forbindelse med asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 12. mars 2004, opplyste GNM uriktig til UDI at en religiøs sekt hadde utsatt ham for trusler og vold i Russland.
w)
Forut for fredag 12. mars 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger AAP f. *.*.75 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 12. mars 2004, i egenerklæring 14. mars 2004 og i asylintervju med UDI 1. april 2004, oppga AAP uriktig identiteten AAT f. *.*.75, borger av Turkmenistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var truet av turkmenere i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
x)
Forut for onsdag 19. mai 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger RGP f. *.*.70 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 19. mai 2004, og i asylintervju med UDI 21. juni 2004, oppga RGP uriktig identiteten RGZ, borger av Kasakhstan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært trakassert i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
y)
Forut for lørdag 5. juni 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger OJG f. *.*.66 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 5. juni 2004, og i asylintervju med UDI 24. juni 2004, oppga OJG uriktig identiteten OIS f. *.*.69, borger av Usbekistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at hun var truet på livet i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
z)
Forut for fredag 18. juni 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger VVZ f. *.*.68 til å søke asyl i Norge på falsk nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 18. juni 2004, og i egenerklæring til UDI 20. juni 2004, oppga VVZ uriktig at han var borger av Kasakhstan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært utsatt for vold og trusler i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
æ)
Forut for fredag 18. juni 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger EVZ f. *.*.70 til å søke asyl i Norge på falsk nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Oslo politidistrikt 18. juni 2004, og i egenerklæring til UDI 20. juni 04, oppga EVZ uriktig at hun var borger av Kasakhstan, og opplyste videre uriktig bl.a. at hun var truet på livet i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
ø)
Forut for lørdag 3. juli 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger RAG f. *.*.01 til å søke asyl i Norge på falsk identitet og/eller nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 3. juli 2004, i egenerklæring avgitt i perioden mellom 3. og 8. juli 2004, og i asylintervju med UDI 14. juli 2004, oppga RAG uriktig at han var borger av Usbekistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært utsatt for trakassering i hjemlandet pga. sin angivelig tartariske etnisitet.
å)
Forut for fredag 23. juli 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger VVB f. *.*.78 til å søke asyl i Norge på grunnlag av uriktige opplysninger bl.a. om forfølgelse i hjemlandet. I forbindelse med asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 23. juli 2004, og i asylintervju med UDI 13. august 2004, ga VVB uriktige/villedende opplysninger bl.a. om hvordan han hadde kommet seg til Norge, og at han var truet på livet i Russland av Jehovas vitner.
aa)
Forut for torsdag 5. august 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger VVT f. *.*.74 til å søke asyl i Norge på falsk identitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om fødested/bosted og forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 5. august 2004, i egenerklæring til UDI avgitt i perioden mellom 5. og 23. august 2004, og i asylintervju med UDI 24. august 2004, oppga VVT uriktig identiteten IVD f. *.*.75, og opplyste videre uriktig bl.a. at han kom fra Usbekistan og der var truet på livet pga. sin russiske etnisitet og kristne tro.
bb)
Forut for lørdag 6. november 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger DVA f. *.*.69 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 6. november 2004, i egenerklæring 8. november 2004 og i asylintervju med UDI 18. november 2004, oppga DVA uriktig at han var borger av Kasakhstan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært utsatt for vold og trakassering i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
cc)
Forut for mandag 2. mai 2005, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger IGU f. *.*.60 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 2. mai 2005, og i asylintervju med UDI 24. mai 2005, oppga IGU uriktig identiteten IIL f. *.*.61, borger av Tadsjikistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han pga. sin russiske etnisitet og kristenortodokse tro hadde blitt banket opp og truet på livet av tadsjikiske muslimer.
dd)
Forut for torsdag 12. mai 2005, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger JVK f. *.*.82 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 12. mai 2005, i egenerklæring 15. mai 2005 og i asylintervju med UDI 2. juni 2005, oppga JVK uriktig identiteten JVK f. *.*.82, borger av Usbekistan. JVK opplyste videre uriktig bl.a. at etniske usbekere hadde brukt vold mot ham og truet ham på livet i hjemlandet pga. hans russiske etnisitet.
ee)
Forut for torsdag 23. juni 2005, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger SCT f. *.*.74 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 23. juni 2005, og i asylintervju med UDI 8. juli 2005, oppga SCT uriktig identiteten SAA f. *.*.75, borger av Turkmenistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt av turkmenske myndigheter pga. politisk aktivitet og konvertering til kristendommen.
ff)
Forut for torsdag 27. oktober 2005, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger JNS f. *.*.73 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 27. oktober 2005, og i asylintervju med UDI 17. november 2005, oppga JNS uriktig identiteten JNS f. *.*.75, borger av Tadsjikistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at hun hadde vært truet på livet og voldtatt i Tadsjikistan pga. sin russiske etnisitet.
gg)
Forut for torsdag 27. oktober 2005, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger DMS f. *.*.73 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 27. oktober 2005, og i asylintervju med UDI 17.11.05, oppga DMS uriktig identiteten DMS f. *.*.74, borger av Tadsjikistan, og opplyste videre uriktig bl.a. at han hadde vært truet i hjemlandet pga. sin russiske etnisitet.
hh)
Forut for tirsdag 14. februar 2006, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger IFG f. *.*.60 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 14. februar 2006, i egenerklæring 18. februar 2006 og i asylintervju med UDI 2. mars 2006, oppga IFG uriktig identiteten IFG f. *.*.61, borger av Turkmenistan, og opplyste videre uriktig at han hadde vært trakassert av turkmenske myndigheter pga. politisk aktivitet for partiet Turkmenistans russiske fellesskap.
ii)
Forut for fredag 4. august 2006, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger RVE f. *.*.76 til å søke asyl i Norge på falsk identitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 4. august 2006, oppga RVE uriktig identiteten RVE f. *.*.77, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt i Russland pga. tilhørighet til Jehovas vitner.
jj)
Forut for fredag 4. august 2006, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger RV f. *.*.80 til å søke asyl i Norge på falsk identitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 4. august 2006, oppga RV uriktig identiteten RYV f. *.*.81, og opplyste videre uriktig bl.a. at han var forfulgt i Russland pga. tilhørighet til Jehovas vitner.
kk)
Forut for mandag 11. oktober 2004, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger VPV f. *.*.81 til å søke asyl i Norge på falsk identitet/nasjonalitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 11. oktober 2004, og i asylintervju med UDI 21. oktober 2004, oppga hun uriktig identiteten VPV f. *.*.81, borger av Turkmenistan, og ga videre uriktige opplysninger bl.a. om at hun hadde vært forfulgt i hjemlandet pga. tilhørighet til Jehovas vitner.
ll)
Forut for fredag 23. juni 2006, i Russland og/eller Norge, oppfordret han russisk borger SYV f. *.*.81 til å søke asyl i Norge på falsk identitet og på grunnlag av uriktige opplysninger om bl.a. hjemsted og forfølgelse i hjemlandet. I asylsøknad fremsatt overfor Politiets utlendingsenhet 23. juni 2006, oppga SYV uriktig etternavnet - V - og fødselsdato *.*.82, og opplyste videre uriktig bl.a. at han kom fra Kasakhstan og der var utsatt for forfølgelse pga. sin russiske etnisitet.

IV Straffeloven § 270, første ledd nr 1, jf annet ledd
for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettsstridig å ha forledet noen til en handling som voldte tap eller fare for tap for ham.
Grunnlag:
a)
Forut for onsdag 26. januar 2005, i Oslo, annonserte han, under falsk identitet, rom/hybel til leie i en leilighet i --veien -, selv om han verken eide eller hadde rett til å fremleie leiligheten eller noe rom der. Dette til tross inngikk han avtale med FB om utleie av hybelen, hvorpå FB betalte ham til sammen kr 5.300 i depositum/forskuddsbetaling, slik at det oppsto et tilsvarende tap for FB.
b)
Forut for onsdag 26. januar 2005, i Oslo, annonserte han, under falsk identitet, rom/hybel til leie i en leilighet i --veien -, selv om han verken eide eller hadde rett til å fremleie leiligheten eller noe rom der. Dette til tross, og til tross for at han allerede hadde inngått avtale med FB om å leie ut hybelen til ham, hvilket han fortiet, inngikk han avtale med VEI om utleie av hybelen, hvorpå VEI betalte ham til sammen kr 5.400 i depositum/forskuddsbetaling, slik at det oppsto et tilsvarende tap for VEI.
c)
Forut for onsdag 26. januar 2005, i Oslo, annonserte han, under falsk identitet, rom/hybel til leie i en leilighet i --veien -, selv om han verken eide eller hadde rett til å fremleie leiligheten eller noe rom der. Dette til tross, og til tross for at han allerede hadde inngått avtale med FB om å leie ut hybelen til ham, hvilket han fortiet, inngikk han avtale med IMR om utleie av hybelen/leiligheten, hvorpå hun den 26. januar 2005 overførte kr 5.400 i depositum/forskuddsbetaling til hans konto, slik at det oppsto et tilsvarende tap for henne.
d)
Forut for onsdag 26. januar 2005, i Oslo, annonserte han, under falsk identitet, rom/hybel til leie i en leilighet i --veien -, selv om han verken eide eller hadde rett til å fremleie leiligheten eller noe rom der. Dette til tross, og til tross for at han allerede hadde inngått avtale med FB om å leie ut hybelen til ham, hvilket han fortiet, inngikk han avtale med HO om utleie av hybelen, hvorpå HO betalte ham til sammen kr 3.800 i depositum/forskuddsbetaling, slik at det oppsto et tilsvarende tap for HO.

V Straffeloven § 270, første ledd nr 1, jf annet ledd, jf § 271
for i hensikt å skaffe seg en uberettiget vinning ved å fremkalle eller utnytte en villfarelse, rettsstridig å ha forledet noen slik at det voldet noen fare for tap, idet bedrageriet anses som grovt, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, eller han har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

Grunnlag:
I perioden mellom søndag 6. og mandag 14. august 2006, i Oslo, annonserte han, under falsk identitet, SFs leilighet i -- gate - til leie, til tross for at han ikke hadde rett til å fremleie den. I samme periode inngikk han avtale med EBR, AMR, JH, MB, TAS, MMF og SE om utleie/fremleie av leiligheten. Overfor samtlige leietakere fortiet han bl.a. at han ikke hadde rett til å fremleie leiligheten, og at han mot betaling hadde til hensikt å inngå - eller allerede hadde inngått - avtale om å fremleie den til flere. Han mottok fra hver enkelt leietaker kr 13.500 i forskuddsbetaling, til sammen kr 94.500, slik at det oppsto et tilsvarende tap for disse.

VI Straffeloven § 132 a), første ledd b), jf annet ledd, jf fjerde ledd
for ved trusler eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet å ha gjengjeldt en handling eller en tjeneste som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak. Med aktør i rettsvesenet menes bl.a. den som har avgitt forklaring for politiet eller for retten.

Grunnlag:
Mandag 28. august 2006 ca. kl. 12.30, i rettssal 164 i Oslo tinghus, i forbindelse med at KAL hadde avgitt rettslig forklaring i straffesak mot ham, sa han til KAL på russisk at « det venter en ny utvisning på deg », og « vi kommer til å finne deg hjemme » eller liknende.

       Oslo tingrett avsa 11. mai 2007 dom med slik domsslutning:

1. A, født *.*.1967, dømmes for overtredelse av Utlendingsloven § 47 fjerde ledd, straffeloven § 166 første ledd jf annet ledd, § 270 første ledd nr 1 jf annet ledd, § 270 første ledd nr 1 jf annet ledd jf § 271 og § 132 a første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav b, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd til en straff av fengsel i 5 - fem - år og 6 - seks - måneder. Varetekt kommer til fradrag med 280 - tohundredeogåtti - dager, jf straffeloven § 60.
2. Hos A inndras til fordel for statskassen kr 400.000,- - firehundretusen - kroner, jf straffeloven § 34.
3. A dømmes til å tåle inndragning av en Dell PC, en koplingsboks USB til PC og en Panasonic mobiltelefon med tilhørende lader, jf straffeloven § 35.
4. A, født *.*.1967, dømmes til å betale erstatning innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse med tillegg av rente etter § 3 første ledd i lov om renter ved forsinket betaling fra forfall og til betaling skjer til:
- FB med kr 5.300,
- VEI med kr 5.400,-
- IMR med kr 5.400,-
- HO med kr 3.800,-
- MB med kr 13.500,-
- SE med kr 13.500,-
- JH med kr 13.500,-
- TAS med kr 13.500,-
- AMR med kr 13.500,-
- MMF med kr 13.500,-
- EBR med kr 13.500,-
5. Saksomkostninger idømmes ikke.

       A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder tiltalens poster I, II, III og VI, samt straffutmålingen. Ved lagmannsrettens beslutning 5. juli 2007 ble anken for skyldspørsmålet for post VI og straffutmålingen henvist til ankeforhandling. For øvrig ble anken nektet fremmet.

       Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av straffeprosessloven § 352.

       Lagretten er overensstemmende med tiltalebeslutningen post VI stilt ett hovedspørsmål. Spørsmålet er besvart med ja. Lagrettens kjennelse legges til grunn for dommen, jf straffeprosessloven § 40 første ledd.

       Aktor la ned denne påstand:

1. A, f. *.*.1967 dømmes for overtredelse av straffeloven § 132a første eldd bokstav b, jf. annet ledd, jf. fjerde ledd, samt de forhold som er endelig avgjort ved Oslo tingretts dom 11.05.2006, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til fengsel i 6 - seks - år. Til fradrag går 572 - femhundreogsyttito - dager for utholdt varetekt, jf. straffeloven § 60 første ledd.
2. Saksomkostninger ilegges ikke.

       Forsvarer la ned denne påstand:

       A anses på mildeste måte.

       Lagmannsretten bemerker:

       Det skal utmåles en felles straff for overtredelsen av straffeloven § 132 a første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav b, jf. fjerde ledd og for de forhold han er domfelt for ved tingrettens dom.

       Når det gjelder bakgrunnen for overtredelsene av postene I - III i tiltalen, og hva virksomheten beskrevet i postene I - II har bestått i, kan lagmannsretten i det vesentlige slutte seg til tingrettens beskrivelse. Det vises særlig til den oppsummering tingretten har gjort i andre avsnitt under overskriften straffeutmåling. De fleste av de anførslene som A framkom med under tingrettens behandling som argumenter for at han ikke var skyldig i post I - II, har han gjentatt under lagmannsrettens behandling av hvilket faktum som skal legges til grunn for straffutmålingen. Disse anførslene er brukt som argumenter for at han bare i ubetydelig grad har tjent penger på virksomheten beskrevet i postene I - II, og at det var langt færre personer han inngikk slik avtale med som der beskrevet, enn det som tingretten har lagt til grunn i sin dom. Det er ikke kommet fram noe under ankeforhandlingen som gir lagmannsretten grunn til å trekke vesentlig andre konklusjoner med hensyn til omfanget av virksomheten enn det som tingretten er kommet til. Kort oppsummert vil lagmannsretten peke på de viktigste forhold som har vært avgjørende for denne bevisvurderingen. For det første er det lagt vekt på hvordan As forklaringer for politi og domstoler har utviklet seg. Det tok lang tid før han ville gi forklaring om det som var skjedd, det var først nær opp under hovedforhandlingen for tingretten han bad om å få ført bevis, og han har ikke gitt tillatelse til innsyn i bevegelsene på hans russiske bankkontoer. Videre er det lagt vekt på forklaringer fra vitner. Disse utgjør et beskjedent antall i forhold til de mange som har vært gjenstand for hans virksomhet. Men det er vesentlig at deres forklaringer i stor utstrekning støttes av innbetalinger som er registrert på hans norske konto, og det som framkommer av dokumenter som er funnet i hans beslaglagte PC. Der er det dokumenter som viser de « legender » som er brukt av asylsøkerne nevnt i post III i tiltalen, og der er det gitt en beskrivelse for bistand til innreise, asylsøknad og søknad om arbeid og arbeidstillatelse. Endelig er det lagt betydelig vekt på de innbetalinger til hans konto i Postbanken som framgår av framlagte oppstillinger.

       Lagmannsretten tilføyer at den på denne bakgrunn har funnet saken tilstrekkelig opplyst for å foreta en forsvarlig vurdering av de bevis som er av betydning for omfanget av den virksomhet han har drevet. Lagmannsretten har derfor ikke funnet det nødvendig å utsette behandlingen av saken for at det i samsvar med straffeprosesslovens regler blir avhørt de vitner som A har påberopt etter at saksforberedelsen for lagmannsretten er avsluttet. Det kan ikke ses at det vil stride mot EMK artikkel 6 nr. 3 bokstavene b eller d å avgjøre ankesaken på grunnlag av de bevis som er blitt ført under ankeforhandlingen.

       Om den virksomhet som framkommer gjennom overtredelsene av postene I - III, legger lagmannsretten til grunn at det er tiltalte som har organisert virksomheten, og at han i det vesentlige har drevet denne alene. Framgangsmåten som er brukt overfor hver enkelt russer som har ønsket hjelp til å reise inn i Norge eller Sverige, har variert en del. Som nevnt er det på hans beslaglagte PC funnet et dokument som gir en beskrivelse av hvordan en asylsøker kan oppnå arbeidstillatelse i Norge. Det er uklart om utskrift av dette dokumentet rutinemessig er levert en stor andel av de russerne han har bistått. Under enhver omstendighet legger lagmannsretten til grunn at de deler av dokumentet som nedenfor er sitert, omhandler momenter som i stor utstrekning er brukt av A i sin markedsføring av sine tjenester. Etter at den ordinære ordning for søknad om arbeidstillatelse for borgere utenfor EØS er beskrevet, inneholder dokumentet disse avsnittene, som her siteres, med uthevinger og understrekinger utelatt, og slik de er utformet etter oversettelse fra russisk til norsk:

       Prosessen tar ca. 5 måneder - i løpet av denne tiden må arbeidsgiveren holde arbeidsplassen ledig. De forstår selv at hvis De ikke er en fremstående spesialist innen et eller annet område eller ikke har et sjeldent for Norge yrke, er det nesten umulig å få arbeidsvisum.
       I 2004 utstedte Norge kun 19 arbeidsvisum til russiske statsborgere. Noen kommentarer er her overflødige. (Informasjonen kan sees på internettside til Utlendingsdirektoratet (UDI) - www.udi.no).
       Men man kan også få arbeide i Norge og Sverige på en annen måte. Det finnes en god metode som vi suksessfullt har brukt i noen år. For at De skal kunne komme til Norge (Sverige) og arbeide her bruker vi asylinstituttet. Etter ankomst til Norge eller Sverige (på vanlig turistvisum) går De til politiet og søker asyl i Norge (Sverige).
       Norge og Sverige er blant de landene som har underskrevet FNs flyktningekonvensjon. Derfor vil Deres asylsøknad bli registrert og De vil få utstedt registreringsdokumenter. Dette betyr at De har fått oppholdstillatelse i Norge (Sverige) mens søknaden er under behandling. Hva De skal si til politiet - dvs. årsaken til å søke asyl - såkalt « legende » vil De få av vår representant i Russland. I henhold til norsk lovgiving kan personen som har søkt asyl i Norge få arbeidstillatelse - midlertidig arbeidstillatelse. Samme situasjon har man i Sverige. Det er nettopp det vi trenger - ved å søke asyl får De offisiell arbeidstillatelse og har rett til å arbeide lovlig i Norge og Sverige.
       Her gjelder det en ting - arbeidstillatelse får De 4 måneder etter innreise til landet. Det er nødvendig at Deres søknad skal behandles i løpet av denne tiden og at saken ikke er avsluttet. Dette er vår oppgave - vi gjør det slik at Deres asylsak behandles i minst 2 år og vi hjelper Dem med å få arbeidstillatelse.
       Dette systemet er bra på den måten at man kan komme til Norge (Sverige) nesten uten penger - fra første dagen av etter å ha søkt asyl vil De få et gratis rom å bo i og stønad til mat - 2800 kroner per måned (ca. 400 dollar).
       Stønaden vil De få utbetalt hele den tiden mens De ikke [ har ] noe annen inntektskilde - arbeid.
       Dessuten vil De i løpet av den første uken etter ankomst få en bag med sengetøy, klær og sko etter årstid og en eske med kjøkkentilbehør - maten lager man selv.
       [ ... ]
       Disse første 4 månedene skal ikke være en slags ferie for Dem - De må lære intensivt norsk eller svensk - rett etter at man har fått arbeidstillatelse må man begynne å jobbe.
       Vi har noen faste arbeidsformidlingsmuligheter - enkelte jobber krever bedre norskkunnskaper mens andre ikke stiller så høye krav, men man blir nødt til å lære et minimum av språket.
       Man må nøkternt vurdere situasjonen - hvis De ikke forstår grunnleggende begreper på norsk som « til venstre », « til høyre », « oppe », « nede », « rett frem » og lignende - vil ingen arbeidsgiver ansette Dem.
       Vi har nokså lenge drevet med å ordne arbeid i Skandinavia til folk fra Russland og vet at hvis man ikke forstår grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner - vil vi ha problemer med å ordne arbeid til vedkommende.

       De arbeidsmuligheter som er beskrevet, er bud i Aftenposten, søppelmann og jobb som drosjesjåfør.

       Langt de fleste av dem som er hjulpet av A har betalt ham penger for hans tjenester. For de aller fleste har denne hjelpen bestått i at det er lagt til rette for reise til Oslo via Finland og Sverige. Denne reisen er som oftest tilrettelagt ved at A har fått dem til å søke om turistvisum til Finland på uriktige premisser. Samtidig har de da fått beskjed om at de overfor finske myndigheter ikke skal røpe at de har til hensikt å dra videre til Sverige eller Norge for å søke asyl for der igjennom å få arbeid. Langt de fleste har reist helt til Oslo. En mindre andel har ikke reist videre fra Sverige, men har søkt asyl der. Ved ankomst Oslo har de aller fleste av dem som har ankommet hit, søkt asyl i Norge, og de har da presentert en uriktig historie om forfølgelse i hjemlandet, en såkalt « legende » som er gitt dem av A på forhånd, enten ved deres første møte i Russland, under reisen hit eller etter ankomst til Oslo. De fleste er blitt oppfordret til å oppgi falsk identitet og til å kvitte seg med riktige identitets- og reisepapirer før de kom i møte med norske myndigheter.

       Et stor andel av dem som er hjulpet, har latt A få kopi av passet sitt før de har reist, eller har gitt ham det rett før eller etter ankomst til Norge. I et stort antall tilfeller har det tjent som sikkerhet for deres betaling til A. Etter mislighold av avtalte betalingsforpliktelser har han i mer enn 15 tilfeller sendt kopi av de riktige identitetspapirene til norsk utlendingsmyndighet etter at den som han har bistått, har fulgt hans råd om å gi uriktig identitet.

       En betydelig andel av dem han har hjulpet, har på ulike måter fått villedende eller urealistiske opplysninger om det som ville komme til å skje i Norge. Det er uklart hvor mange av de biståtte som fortsatt oppholder seg i Norge eller EØS-området. En betydelig andel vil ha vansker med å få tilbake jobb etter tilbakereise til Russland, og flere vil ha vansker med å tilbakebetale lån som er opptatt for å betale A for bistanden.

       Under asyloppholdet og før de har fått noe arbeid, har mange av dem blitt avkrevd ca. halvdelen av det de har mottatt i utbetalinger fra norske myndigheter. Det er uklart i hvilken utstrekning A har klart å skaffe dem noe arbeid. Det må legges til grunn at en stor andel ikke har fått noe arbeid.

       Det er også uklart hvor mange penger han har mottatt fra de russerne han har bistått. Lagmannsretten finner det bevist at det for perioden 2000 - 2002 iallfall dreier seg om ca. kr 200 000 som er betalt av russere etter at de kom til Norge, og at det fra samme gruppe er mottatt ca. kr 125 000 i perioden 2003 - 2006, hovedsakelig fra dem som er oppregnet i tiltalens post III. Fra russere har han mottatt ca. kr 100 000 fra Sverige og minst kr 20 000 fra Russland, alt innbetalt til hans konto i Norge. Til sammen utgjør dette minst kr 430 000. Det må legges til grunn at han minst har mottatt et så stort beløp for bistand til russere som har forsøkt på ulovlig innreise til Norge eller Sverige. Det vises til tingrettens dom for så vidt gjelder den usikkerhet som knytter seg til antallet personer som er hjulpet. Usikkerheten knytter seg først og fremst til det forhold at noen kan ha operert med flere navn. Lagmannsretten legger til grunn at det er godt i overkant av 100 personer som er hjulpet. Straffeloven § 12 andre ledd er iakttatt.

       Om postene IV - V i tiltalen vises til tingrettens domsgrunner. Om post VI bemerkes at utsagnet ble avgitt av A umiddelbart etter at retten ble hevet.

       Ved straffutmålingen er det den virksomhet som fanges opp av postene I - III i tiltalen, som i hovedsak får betydning. Overtredelsen av utlendingsloven § 47 har ikke innebåret noen fysisk fare for de utlendingene som er hjulpet. Det tilsier at overtredelsen av denne bestemmelsen ikke bør gi grunnlag for en straff som ligger nær opp til maksimumsstraffen, som dels var fengsel i fem år, dels fengsel i seks år da det straffbare forholdet fant sted. For øvrig må det legges vekt på at det foreligger flere straffskjerpende momenter. Det var et stort antall personer som ble hjulpet til ulovlig innreise, og A tjente store beløp på sin organiserte virksomhet. Denne virksomheten pågikk over lang tid, og han brukte press overfor mange av utlendingene, dels med sikte på innfordring av penger for hjelpen, dels med sikte på at hans ulovlige virksomhet ikke skulle bli røpet overfor norske myndigheter. Virksomheten som tok sikte på ulovlig innreise, innebar også at han medvirket til at mange asylsøkere gav uriktige opplysninger til utlendingsmyndigheten, dels om sin identitet, dels om grunnen til at de søkte om asyl, slik det er beskrevet i tiltalens post III. Det har påført norske myndigheter svært omfattende kostnader.

       Overtredelsene av postene IV - VI tilsier isolert sett en betydelig straff. Disse overtredelsene bør lede til at den samlede fengselsstraff blir økt med ca. ett år.

       Etter dette finner lagmannsretten at den samlede straffen bør settes til fengsel i fem og et halvt år.

       Sakskostnader er ikke påstått av påtalemyndigheten, og lagmannsretten finner ikke grunn til å idømme sakskostnader, jf. straffeprosessloven § 437 tredje ledd.

       Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

       A, født *.*.1967, dømmes for overtredelse av straffeloven § 132 a første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav b, jf. fjerde ledd og for de forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom 11. mai 2007, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 5 - fem - år og 6 - seks - måneder. Det gjøres fradrag i straffen for 577 - femhundreogsyttisju - dager utholdt varetekt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo