Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-112
Dokumentdato : 20.02.2018

Beskyttelse. Opphold i hjemland uten forfølgelse. Usbekistan


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-112 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-112 Beskyttelse. Opphold i hjemland uten forfølgelse. Usbekistan (23.11.2018)

    Saken gjaldt UNEs vedtak om avslag på søknad om beskyttelse, beslutning om ikke å omgjøre avslaget, og etterfølgende utvisningsvedtak. Lagmannsretten så bort ifra søkerens forklaring idet han stadig tilpasset den. Mannen hadde reist inn og ut av Usbekistan uten å ha blitt kalt inn til usbekiske myndigheter for avhør eller arrestasjon og han hadde frivillig oppsøkt myndighetene der for å få pass, som han også fikk. Mest sannsynlig hadde han også oppholdt seg i landet i en lengre periode. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at det ikke var fullstendig vilkårlig hvem som kunne bli arrestert ved retur fra Norge, slik at heller ikke det at han hadde søkt asyl kunne gjøre ham utsatt for forfølgelse. UNEs vedtak ble kjent gyldige. Avsagt 20. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo