Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-190478
Dokumentdato : 19.01.2018

Beskyttelse. Konvertering etter ankomst til Norge (Sur place). Iran


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-190478 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-190478 Beskyttelse. Konvertering etter ankomst til Norge (Sur place). Iran (23.11.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslag på beskyttelse. Spørsmålet var om søkeren hadde krav på beskyttelse etter å ha konvertert til kristendommen etter ankomst til Norge. Lagmannsretten fant etter en samlet vurdering at søkerens konvertering klart sannsynlig var personlig og reell, ikke strategisk begrunnet. Basert på søkerens langvarige og omfattende kristne aktivitet, med trosopplæring, bibelstudier og forkynnende aktivitet, fant lagmannsretten det sannsynlig at søkeren ved retur ville oppsøke fellesskap med andre kristne i ulovlige hjemmekirker. Under noe tvil kom Lagmansretten til at det forelå en reell risiko for forfølgelse etter utl. § 28 første ledd bokstav a. UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslaget var ugyldig. Avsagt 19. januar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo