Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-192052
Dokumentdato : 23.02.2018

Beskyttelse. Politisk aktivitet Sur place. Generell troverdighet. Nytt rettsfaktum. Iran


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-192052 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-192052 Beskyttelse. Politisk aktivitet Sur place. Generell troverdighet. Nytt rettsfaktum. Iran (26.11.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på beskyttelse. Lagmannsretten var enig med UNE om at mannens asylforklaring ikke kunne legges til grunn som «noenlunde sannsynlig», og at hans generelle troverdighet også var sterkt svekket etter at han fremla falske dokumenter. Anførslene om at han har hatt en mer sentral og utadrettet rolle i separatistorganisasjonen ADPF i Norge, ble ikke tatt i betraktning da de ikke hadde vært forelagt UNE. Lagmannsretten kom til at søkeren ikke løp noen reell risiko for forfølgelse ved retur til Iran verken på bakgrunn av etnisk tilhørighet, egne aktiviteter eller hans fars aktivitet i en forbudt politisk organisasjon. Det var heller ikke feil eller mangler ved UNEs saksbehandling, og vedtakene ble kjent gyldige. Avsagt 23. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo