Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-45385
Dokumentdato : 28.02.2018

Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet).


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-45385 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-45385 Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet) (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse til spesialist på grunnlag av lønnstilbud. Arbeidsgiver forklarte at mannen fra Kosovo fikk lønnstilbud kr. 500.000 for å oppfylle kravet i utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet), selv om andre malere tjente 350.000-400.000. Mannens lønnsslipper viste flere avvik, herunder feriepenger satt til kr. 0 og trekk av forskudd kr. 51.400 uten forklaring. Han tok også ut store deler av lønnen kontant frem til avslaget på fornyelse. Dette var ikke konkrete omstendigheter som tilsa at deler av lønnen ble tilbakebetalt. Mannen hadde redegjort for en vesentlig del av kontantbruken. Under en viss tvil kom Lagmannsretten til at UNEs vedtak var ugyldige. Avsagt 28. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo