Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-151752
Dokumentdato : 07.01.2019

Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-151752 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia. (15.02.2019)

    Mann som var vernet mot retur, men hadde flere straffedommer og tidligere var forsøkt utvist, fikk i 2012 innvilget permanent oppholdstillatelse. Etter å ha fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde klarlagt sin identitet, fremla han dokumenter som viste at han hadde gitt uriktige opplysninger for utlendingsmyndighetene. Lagmannsretten kom til at vedtak om tilbakekall og utvisning var gyldige. Avsagt 7. januar 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo