Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-184422
Dokumentdato : 01.04.2019

Beskyttelse. Nye anførsler. Ikke reell fare. Afghanistan


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-184422 (lenke til lovdata.no)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-184422 Beskyttelse. Nye anførsler. Ikke reell fare. Afghanistan (05.04.2019)

    En afghansk mann, etnisk hazara, fikk avslag på søknad om beskyttelse i 2012. I 2015 ga han nye opplysninger om en konflikt mellom myndighetspersoner og hans som far oppsto for over 20 år siden. Lagmannsretten forkastet anken, og tok ikke stilling til om forklaringen om hendelsen fremsto som noenlunde sannsynlig. Hendelsen ville etter lagmannsrettens vurdering uansett ikke medføre reell fare for mannen for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til Afghanistan.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo