Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-185316
Dokumentdato : 29.05.2019

Tilbakekall. Identitet. Oppholdstillatelse. Irak.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-185316 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-185316 Tilbakekall. Identitet. Oppholdstillatelse. Irak. (01.07.2019)

    Utlendingsnemnda hadde tilbakekalt søkerens oppholdstillatelse fordi han hadde levert forfalskede ID-dokumenter. Ved ankomst hadde han levert forfalsket identitetskort og statsborgerbevis, men senere leverte han også et pass fra Irak som var forfalsket. Lagmannsretten kom under tvil til at vedtaket om tilbakekall av oppholdstillatelsen var gyldig. Det ble lagt vekt på at søkeren hadde levert et forfalsket pass etter ankomst til Norge og lenge etter at han var blitt myndig. Passet anses som et viktig dokument og et dokument av større betydning enn dokumentene han leverte ved ankomst. Lagmannsretten viste til at fremleggelsen av et forfalsket pass er av "vesentlig betydning" jf. utlendingsloven § 63.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo