Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-198107
Dokumentdato : 04.01.2019

Beskyttelse. Uriktig forklaring. Offiser i politiet.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-198107 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-198107 Beskyttelse. Uriktig forklaring. Offiser i politiet. (15.02.2019)

    En arabisk mann som hadde arbeidet som offiser i politiet og anførte frykt for hevn fra enkeltpersoner eller grupper i hjemlandet, fikk avslag på beskyttelse og opphold etter utlendingsloven § 38. Lagmannsretten kom til at mannen ikke hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse. Avsagt 4. januar 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo