Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-1400-U).

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-200168
Dokumentdato : 18.04.2018

Beskyttelse. Taliban. Utenomekteskapelig forhold. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-200168 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-200168 Beskyttelse. Taliban. Utenomekteskapelig forhold. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan. (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om beskyttelse. Mannen fra Afghanistan anførte frykt for forfølgelse fordi han hadde skjult våpen for Taliban, og hatt et utenomekteskapelig forhold. Lagmannsretten la ikke forklaringene til grunn som noenlunde sannsynlig. Videre anførte han frykt for forfølgelse på grunn av konvertering fra Islam til kristendommen. Lagmannsretten fant at han hadde ganske god kunnskap om kristendommen og omfattende aktivitet i kirken. Sett opp mot at han konverterte like etter avslag, reflekterte overfladisk rundt konverteringen, og hadde svekket troverdighet etter at de to andre asylgrunnlagene ikke kunne legges til grunn som noenlunde sannsynlige, kjente lagmannsretten UNEs vedtak gyldig. Avsagt 18. april 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo