Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig.

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-26438
Dokumentdato : 15.05.2018

Fornyelse av oppholdstillatelse. Faglært selvstendig næringsdrivende. Tatovør. Utlendingsforskriften § 6-18.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-26438 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-26438 Fornyelse av oppholdstillatelse. Faglært selvstendig næringsdrivende. Tatovør. Utlendingsforskriften § 6-18. (17.01.2019)

    Saken gjaldt avslag på fornyelse av oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. Russisk statsborger hadde oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som tatovør. UNE anførte at det i tatoveringsbransjen ikke krevdes kompetanse på faglært nivå i utlendingsforskriften (utf.) forstand. Med henvisning til ordlyden i utf. § 6-18 ga lagmannsretten mannen medhold i at det relevante vurderingstemaet var arbeidet i den selvstendig næringsdrivendes egen virksomhet, ikke i bransjen generelt. Lagmannsretten kom til at UNE hadde tolket og anvendt utf. § 6-18 feil, og at feilen hadde hatt betydning for resultatet. UNEs vedtak ble kjent ugyldig. Avsagt 15. mai 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo