Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-57657
Dokumentdato : 23.04.2018

Proforma. Omgåelsesekteskap. Hovedsakelig formål. Tyrkia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57657 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-57657 Proforma. Omgåelsesekteskap. Hovedsakelig formål. Tyrkia. (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om familiegjenforening på bakgrunn av ekteskap fordi det fremstod sannsynlig at det hovedsakelige formålet med ekteskapet var å etablere et oppholdsgrunnlag for søkeren. Lagmannsretten la til grunn at når utlendingsloven § 40 viste til det "hovedsakelige formålet", måtte det forstås som det viktigste og dominerende formålet blant flere mulige. UNE hadde pekt på flere forhold som sett i lys av den generelle situasjonen i Tyrkia kunne indikere at oppholdstillatelse var et formål med ekteskapet, men ingen som tilsa at dette var det "hovedsakelige formålet" for søkeren. UNE hadde lagt for stor vekt på et svært kort intervju foretatt ved ambassaden, hvor søkeren ikke ble stilt oppfølgingsspørsmål. Avsagt 23. april 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo