Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-57667
Dokumentdato : 26.02.2018

Beskyttelse. Homofili. Generell troverdighet. Uriktige opplysninger. Uganda


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57667 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-57667 Beskyttelse. Homofili. Generell troverdighet. Uriktige opplysninger. Uganda (26.11.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på beskyttelse. Flertallet kom til at søkerens generelle troverdighet var vesentlig svekket fordi han hadde erkjent å ha gitt uriktige opplysninger, og la ikke asylforklaringen til grunn som noenlunde sannsynliggjort. I de deler av forklaringen han ikke hadde forlatt, ga han svært få refleksjoner knyttet til sin anførte seksuelle orientering som homofil, det å oppdage denne, samt hvordan han hadde levd som homofil i Uganda. Heller ikke øvrig bevisførsel kunne sannsynliggjøre at han var homofil. Flertallet kjente UNEs vedtak gyldig. Mindretallet vektla asylforklaringen og vitneforklaringer, og kom til at han hadde sannsynliggjort sin homofile legning. Avsagt 26. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo