Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-67235
Dokumentdato : 01.10.2018

Beskyttelse. Ære. Religion. Russiske statsborgere fra Tsjetsjenia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-67235 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-67235 Beskyttelse. Ære. Religion. Russiske statsborgere fra Tsjetsjenia. (11.02.2019)

    Lagmannsretten kom - under dissens 2 mot 1 - til at en russisk familie fra Tsjetsjenia i Nord-Kaukasus hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse og ikke kunne henvises til internflukt noe sted i Russland. UNEs vedtak ble kjent ugyldig. Avsagt 1. oktober 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo