Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-87912
Dokumentdato : 27.11.2018

Beskyttelse. Identitet. Eritrea.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-87912 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-87912 Beskyttelse. Identitet. Eritrea (15.02.2019)

    UNEs vedtak om avslag på beskyttelse på grunn av ikke sannsynliggjort identitet ble kjent ugyldig i lagmannsretten. Selv om mannens generelle troverdighet var svekket etter ulike forklaringer, mente lagmannsretten etter en helhetsvurdering det var sannsynlighetsovervekt for at mannen var eritreisk borger, hjemmehørende i Eritrea. Avsagt 27. november 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo