Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Avgjørelsen er rettskraftig. Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-1321-U)

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-92900
Dokumentdato : 12.03.2018

Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Buddhisme. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-92900 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-92900 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Buddhisme. Iran. (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs avslag på beskyttelse overfor to brødre fra Iran. Landinfo uttalte at buddhister i Iran var en svært liten gruppe, og kjente ikke eksempler på at buddhister hadde møtt reaksjoner fra myndighetene i Iran. Lagmannsretten la til grunn at brødrene ville utøve sin tro som de hittil hadde gjort, personlig og i det private men i noen grad synlig for omgivelsene, og kom til at det ikke forelå reell risiko for forfølgelse ved retur til Iran. Hvis brødrene skulle påkalle myndighetenes oppmerksomhet ved å opptre offentlig med amuletter og bønnekjede og henge opp flagg på utsiden av huset, ville dette ikke føre til alvorlige tiltak, fordi de som buddhister ikke vil bli oppfattet som en trussel mot rikets sikkerhet. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 12. mars 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo