Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-104581
Dokumentdato : 20.06.2019

Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Ikke noenlunde sannsynlig forklaring. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den
.

LB-2018-104581 (lenke til lovdata.no)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-104581 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Ikke noenlunde sannsynlig forklaring. Iran. (16.07.2019)

    Saken gjaldt avslag på søknad om beskyttelse. En etnisk kurder fra Iran anførte frykt for forfølgelse ved retur til Iran på bakgrunn av tilknytning til det politiske partiet PJAK. Lagmannsretten kom til at mannens forklaring om egen politisk aktivitet i Iran ikke var noenlunde sannsynlig. Mannens politiske aktivitet i Norge (sur place) ga heller ikke grunnlag for beskyttelse etter vilkårene i utlendingsloven § 28. Utlendingsnemndas vedtak ble kjent gyldige.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo