Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-118044
Dokumentdato : 11.02.2019

Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-118044  (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering. (20.02.2019)

    Lagmannsretten kom til at at UNE sitt utvisningsvedtak med varig innreiseforbud for en borger av Kosovo, som var dømt for å smugle 17 kg heroin, var gyldig. Utlendingen hadde ektefelle og barn i Norge, men det ble ikke ansett å være et uforholdsmessig tiltak å utvise tatt i betraktning den alvorlige forbrytelsen, jf. utlendingsloven § 70, EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo