Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-131283
Dokumentdato : 03.07.2019

Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighet. EMK art. 8. Tyrkia.

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-131283 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-131283 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighet. EMK art. 8. Tyrkia. (15.08.2019)

    En tyrkisk mann kom på familieinnvandring i 2006. Fra 2010 til 2015 simulerte han et lavt funksjonsnivå og hukommelsestap for å motta uføretrygd, samtidig som ektefellen fikk omsorgslønn. I 2015 ble partene dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grovt trygdebedrageri og falsk forklaring. Søker mottok vedtak om utvisning med varig innreiseforbud i 2016. Han anførte at varig innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK art. 8. Lagmannsretten konkluderte med at vedtaket ikke var uforholdsmessig siden søker kom til Norge i voksen alder, har sterkt tilknytning til hjemlandet, familielivet kan opprettholdes i Tyrkia og bedrageriene ble begått i fellesskap av partene. ECE kan heller ikke påberopes direkte for norske domstoler. UNE sitt vedtak ble ansett som gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo