Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-164959
Dokumentdato : 08.05.2019

Beskyttelse. Flyktningbegrepet. Reelt hjemland. Skifte av statsborgerskap.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-164959 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-164959 Beskyttelse. Flyktningbegrepet. Reelt hjemland. Skifte av statsborgerskap. (14.05.2019)

    Utlendingsnmenda fikk medhold i at Etiopia er regnet som søkerens hjemland. Søkeren hevdet at hun var fra Eritrea. Under behandlingen av søknaden hadde søkeren byttet fra etiopisk til eritreisk statsborgerskap. Lagmannsretten la til grunn at uttrykket "hjemland" i utlendingsloven § 28 sikter til statsborgerskapet på vedtakstidspunktet. Det ble tatt utgangspunkt i flyktningsbegrepet i FNs flyktningskonvensjon. Lagmannsretten påpekte også at det i spesielle tilfeller kan være rom for en annen løsning, da basert på en helhetsvurdeing av hva som er søkerens reelle og egentlige hjemland.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo