Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-170905
Dokumentdato : 19.06.2019

Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Vold i nære relasjoner

 

Avgjørelsen er kun tilgjengelig i fulltekst ved innlogging i Lovdata Pro

LB-2018-170905 (lenke til Lovdata Pro).

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-170905 Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Vold i nære relasjoner (02.10.2019)

    En mann fra Somalia ble utvist fra riket med innreiseforbud i to år etter en ubetinget fengselsstraff på 8 måneder for vold mot sine fire barn. Faren anførte at vedtaket var uforholdsmessig fordi barna ikke har annen familie i Norge. Lagmannsretten la vekt på at søker har svak tilknytning til Norge og ikke har omsorgen for barna. Han har begrenset samvær og har selv valgt å bosette seg i en annen landsdel enn barna. Vold i nære relasjoner er også spesielt trukket fram i forarbeidene til loven som begrunnelse for utvisning. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo