Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-189694
Dokumentdato : 02.10.2019

Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Tyrkia.

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-189694 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-189694 Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Tyrkia. (14.10.2019)

    En kvinne anførte i søknad om beskyttelse forfølgelse av kurdiske alevitter, psykiske lidelser og trusler fra sin tidligere ektefelle. Barnevernet har også overtatt omsorgen for hennes sønn og avslag på tillatelse vil være et brudd på EMK art. 8. Retten la vekt på at det å være kurdisk alevitt i seg selv ikke medfører fare for forfølgelse og søker har gitt ulike forklaringer på hvorfor hun frykter sin tidligere ektefelle. Samværet med sønnen er så begrenset at det ikke gir rett til opphold, og søker kan få tilstrekkelig helsehjelp i Tyrkia. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo