Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-20230
Dokumentdato : 29.04.2019

Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-20230 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-20230 Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan (08.05.2019)

    Fem afghanske asylsøkere fikk avslag på søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsmyndighetene la i avslagene til grunn at én var eldre enn 17 år og fire var eldre enn 18 år på bakgrunn av aldersundersøkelser. Lagmansretten mente vedtakene var gyldige og det ble lagt til grunn at det ikke var feil av utlendingsmyndighetene å innhente medisinsk aldersundersøkelse i sakene. Videre påpekte lagmannsretten at det er det vanlige beviskravet som gjelder ved avgjørelse om en asylsøker er barn eller voksen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo