Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-30110
Dokumentdato : 13.03.2019

Familiegjenforening. Pretendert samlivsbrudd. Proforma. Omgåelse.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig i Lovdata Pro, en tjeneste som krever innlogging.

LB-2018-30110 (lenke til LovdataPro - krever innlogging)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-30110 Familiegjenforening. Pretendert samlivsbrudd. Proforma. Omgåelse. (26.03.2019)

    Saken gjaldt avslag på søknad om familiegjenforening. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at skilsmissen mellom et ektepar med felles barn, ikke ville ha funnet sted dersom utsikten for den irakiske mannen til å forbli i Norge ikke hadde vært til stede. Bruddet var ikke reelt, og avtalen mellom foreldrene om omsorgen og foreldreansvaret for datteren ga ikke uttrykk for realiteter. Dette var altså et proforma- eller omgåelsestilfelle, slik at mannen ikke kunne kreve oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 44. UNEs vedtak var gyldige. Avgjørelsen er kun tilgjengelig på Lovdata Pro, en tjeneste som krever innlogging.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo