Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-5606
Dokumentdato : 24.01.2019

Beskyttelse. Iran. Identitet.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-5606  (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-5606 Beskyttelse. Iran. Identitet. (20.02.2019)

    Lagmannsretten fant at UNE sitt vedtak om avslag på søknad om beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge var gyldig for en borger av Iran som anførte at han var statsløs. Retten fant at siden faren var iransk statsborger var han det også, selv om han ble født i en flyktningeleir i Irak og ikke hadde dokumentert sitt statsborgerskap overfor iranske myndigheter.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo