Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-79155
Dokumentdato : 15.05.2019

Utvisning. Lønnsspesialist. Kosovo.

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-79155 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-79155 Utvisning. Lønnsspesialist. Kosovo. (19.08.2019)

    En mann fra Kosovo fikk oppholdstillatelse for å jobbe som ufaglært murer og flislegger i sin brors firma med en fastlønn på 500 000 kr. Han fikk avslag på sin søknad om fornyelse og ble utvist med fem års innreiseforbud fordi UNE mente at han hadde gitt uriktige opplysninger om realiteten av arbeidsforholdet i sin søknad. Lagmannsretten la vekt på at lønnen fremstod som meget høy tatt i betraktning hans unge alder, manglende utdanning og erfaring. Avtalen mellom søker og hans bror om at deler av lønnen skulle overføres til familien viser at han ikke disponerte lønnen selv. UNE sitt avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse og vedtak om utvisning ble ansett som gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo