Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-84312
Dokumentdato : 17.06.2019

Beskyttelse. Konvertering. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-84312 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-84312 Beskyttelse. Konvertering. Iran. (05.07.2019)

    En iransk mann hadde søkt om beskyttelse i Norge. Han viste til at han som kristen stod i fare for forfølgelse ved retur til Iran. Utlendingsnemnda avslo søknaden og mente at vilkårene for beskyttelse ikke var oppfylt. Lagmannsretten kom frem til at Utlendingsmenda sitt vedtak var gyldig og at de hadde lagt riktig faktum til grunn i vedtaket. De mente det kun var kristne i ledende stillinger som aktivt misjonerte som stod i fare for forfølgelse ved retur, og at det ikke var sannsynlig at søkeren ville innta en slik rolle ved retur til Iran.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo